References

Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do

Module : CIGS Flexible Module Capacity : 5kW 등록일 2022. 12. 30

Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do [첨부 이미지1]
Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do [첨부 이미지2]
Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do [첨부 이미지3]
Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do [첨부 이미지4]
Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do [첨부 이미지5]

Pastoral housing in Suji, Yongsin-si, Gyeonggi-do